Lambert, E. J. biography from History of Wapello County, Iowa copyright 1914.

Lambert, E. J.

History of Wapello County, Iowa copyright 1914

################################

################################

################################

--------------------------

Return to

  • History of Wapello County, Iowa copyright 1914
  • Wapello County, Iowa Genealogy
  • Iowa Genealogy
  • Home Page